Adonis - jsi jako Adonis, ironické označení pro neobyčejně krásného chlapce.
 
Afrodité - její jméno se objevuje v pojmu afrodiziakum(prostředek zvyšující sexuální touhu) a afrodizie (chorobné zvýšení pohlavních pudů)
 
Achilles - achilleova pata(slabina, zranitelné místo)
 
Aiolos- Aiolos byl vládce větru. Eolicky znamená vše, co je spojeno se vzdušným proudem
 
Amazonky - národ bojovných žen z černomořského pobřeží. Odtud dnešní Amazonky(bojovné, statečné ženy, také muzatky)
 
Ambrosie- tajemný pokrm bohů, který jim uchoval nesmrtelnost, dnes znamená zvlášť lahodné jídlo
 
Apollon- bůh slunečného světla a krásy, dnes přídavné jméno apollonský označuje vše, co připomíná apollona(např.apollonský půvab)
 
Ariadné - dcera krétského krále Mínoa, která pomohla Théseovi klubkem nití, díky němuž nezabloudil v labyrintu, odtud Ariadnina nit - vodítko umožňující se orientovat ve složité situaci
 
Asklepois- bůh lékařství , dnes pojem aeskulapova užovka, znak lékařů
 
Atlas - jeden z gigantů, dnes atlant v architektuře podpěra v podobě mohutné mužské postavy
 
Bakchos- latinské jméno Dionýsa, boha vína, slovo Bakchalie se stalo synonymem bujné zábavy, orgií, bakchická píseň je pijácká píseň.
 
Dionýsos - za dionýské se označuje vše, co pramení z bujného a rozumem neušetřeného popudu
 
Echo- nymfa lesů a studánek, kterou Héra potrestala tím, že opakovala jen poslední slova, jež zašle vně, dnes Echo znamená ozvěnu nebo také dát varování
 
Elektra - dcera Agamemnóna, psychoanalytik Jung zavedl pojem Elektřin komplex, jenž znamená vášnivý vztah k otci
 
Éros - bůh lásky, slovo erotický označuje vše, co se týká tělesné lásky a rozněcování sexuální touhy
 
Faunové - drobná venkovská božstva, jež žila v lesích a ochraňovala stáda, dnes uživáme fauna (zvířecí populace) a faunsky či faunovsky (mužska vlastnost, kde dominuje pudovost a erotika)
 
Flora - římská bohyně květin a jara, pojem flora=rostlinstvo
 
Gaia (také Ge)- v antické kosmologii personifikace země, zrodila se po Chaosu a před Érotem, dnes je její jméno ve významu země předponou mnohých cizích slov - geologie, geografie atd.
 
Hélios - řecký bůh slunce, ve složeninách se uctívá tvar helio(majicí vztah ke slunci)např. heliocentrismus, heliograf atd.
 
Hermafroditos - syn Herma a Afrodity, s jehož tělem byla navždy spojená nymfa Salmakis, slovo hermafrodit je v biologii označení pro oboupohlavní jedince
 
Hydra z Lerny - devítihlavá obluda s tělem psa, dnes se slovo hydra používá pro označení něčeho hrozného
 
Hypnos - syn bohyně noci a boha věčné tmy a podsvětí, jenž na svých cestách vše uspával, hypnotizovat a hypnóza = umělý spánek
 
Charitky - tři bohyně (Římané jim říkali Grácie) jež byly ztělesněním krásy a půvabu, dnes užíváme slovo charizma(schopnost jedince působit na okolí) či grácie (půvab)
 
Chimaira - bájné zvíře, kombinace lva, divoké kozy a hada, jež chrlilo oheň a požíralo lidi a jejich stáda,  dnes je shimera synonymem klamné představy, přeludu či vidiny
 
Kyklopové - obří bytosti s jedním okem uprostřed čela, adjektivum kyklopský se používá v souvislosti něčeho nadměrného, nadlidského, obrovitého
 
Megaira - jedna ze tří Erínyí, ženských duši, mstitelek, jež bdí nad spravedlností, dnes se pojmem megera označuje zlá a žárlivá žena (odborně fúrie - podobná postava, ale v římském bájesloví, rovněž harpyje)
 
Mentor - věrný Odysseův přítel, jemuž hrdina svěřil výchovu svého syna, dnes znamená slovo mentorovat tedy kárat v oblasti mravu apod.
Múzy - 9 sester, dcer Dia a Mnemosyny, bohyně paměti, Múzy jsou inspirátorkami každého umělce, slovo Múzy, ale také symbolizuje krásnou literaturu
 
Narkissos (latinsky Narcissus) - bájný mladík proslavený svojí krásou, zatoužil sám po sobe při spatření své tváře ve vodě, v psychoanalýze se jako narcysismus označuje úchylné chování, kdy jedinec pociťuje chorobný obdiv k sobě samému
 
Nymfy - nahé či téměř nahé božské krásky, dnes jsou jako nymfy označovány okouzlující dívky či mladé ženy
 
Oidipus -Freud označil termínem Oidipův komplex jev, kdy chlapce přitahuje matka a naopak v otci vidí soupeře
 
Pan - bůh uctívaný v Arkádii, napůl člověk, napůl kozel, představoval sílu a plodnost nezkrotné přírody, dnes známe spojení panický strach(ten způsoboval Pan svým zjevem)dále se odvozuji slova panika a panikařit
 
Pygmalion - kyperský král který se zamiloval do sochy Afrodity, dnes se jako pygmalionysmus označuje psychická porucha, vyskytující se především u mužů
 
Pýthia - věštkyně v Delfách, mluvit jako Pýhie znamená hovořit nejasně, dvojsmyslně, jinak Pýthie představuje věstkyni obecně
 
Satyrové - přírodní démoni, napůl lidé a napůl kozlové, satyr je synonymem pro člověka zlomyslného, škodolibého, rovněž je synonymem pro hrubou smyslnost a neukojitelný pohlavní pud
 
Sísyfos - ten, který za trest musel v podsvětí válet obrovsky balvan na vrchol avšak vždy marně, sísyfovska práce je práce těžká, namáhavá, avšak marná a zbytečná
 
Tantalos - král v Malé Asii, jenž byl potrestán věčným hladem a žízní, dnes tantalové (ale i tantalovská) muka znamenají nadměrné a dlouhotrvající fyzické a duševní utrpení