Vznik světa a bohů

Na počátku všeho byl nekonečný vesmírný prostor - takzvaný Chaos. Z něj povstala nejprve věčná tma Erebos a temná noc Nyx, z jejichž spojení se zrodilo věčné světlo Aithér a světlý den Hémerá. Pak Chaos zrodil dvě všeoživující síly - zemi Gaiu a lásku Eróta. Gaia se spojila s Aithérem a porodila podsvětní temnotu Tartaros. Pak Gaia zplodila nebe Úrana a hluboký oceán Ponta a měla s nimi děti. Pontovi porodila Eurybiu, Kétó, Nérea, Thaumata a Forkyna.

Po Chaosu se vlády nad světem ujal Úranos, vzal si Gaiu za ženu a měl s ní dvanáct Titánů (6 synů - Ókeanos, Koios, Kríos, Hyperíón, Iapetos, Kronos; 6 dcer - Theia, Rheia, Mnémosyné, Foibé, Themis, Téthys). Titáni žili na nebesích a jejich úkolem bylo chránit otcův trůn. Když Gaia porodila tři nestvůrné obry Hekatoncheiry (Kotta, Briarea a Gýga), Úranos je svrhl do Tartaru, zhnusený jejich ošklivostí. To Gaiu namíchlo a nabádala Titány, aby otce svrhli. Nejmladší Kronos matku poslechl a zbavil Úrana mužství a tím i moci. Z Úranovy krve Gaia zplodila obry Giganty, Erinye a tři Kyklópy (Bronta, Steropa a Arga).

Kronos si vzal za ženu svou sestru Rheiu a stal se v pořadí třetím vládcem světa. Zplodili spolu významné řecké bohy (Hádés, Poseidón, Zeus, Hestia, Déméter, Héra). Avšak Kronos všechny své děti polykal z obav před ztrátou moci. Rheiu to rmoutilo, a tak třetího syna, Dia, ukryla na Krétě a Kronovi podala místo dítěte zabalený kámen. Na Krétě jej opatrovávaly nymfy Adrásteia a Ídaia, mléko mu dávala koza Amaltheia a stráží mu byli horští démoni Kúréti.

Když Zeus vyrostl, donutil otce vyvrhnout své sourozence a utkal se s ním o moc. Po deset let spolu bojovaly dvě strany. K Diovi opevněnému na Olympu se přidali Hádés, Poseidón, Kyklópové, Hekatoncheirové (které osvobodil z Tartaru) a dokonce i někteří Titáni v čele s Ókeanem. Na straně Krona opevněného na hoře Othyrs pak bojovali ostatní Titáni spolu s Giganty. Kronos prohrál a s ostatními Titány byl svržen do Tartaru.

Diova "babička" Gaia pak s Tartarem zplodila obludného stohlavého obra Týfóna, aby Dia zahubil. Zeus jej však po těžkém boji hromy a blesky porazil. S bratry se pak o vládu rozdělil losem - Poseidón se stal pánem moře, Hádés pánem podsvětí a Zeus pánem nad nebem a zemí. Postaral se totiž o to, aby mu připadl nejlepší los.

Zeus byl zprvu tyranský panovník. Nebýt Prométhea, vyhubil by lidský rod - nejdříve se mu totiž zdál moc slabý, pak moc silný. Diova tyranská vláda skončila poté, co se mu povedlo pořádně si upevnit moc. Jediné, co pak vládlo nad ním, byl osud.